آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

لیست ۵۰۰۰ نفری حامیان قالیباف / مهرنیوز

دیشب خورد و خسته و کوفته از ستاد اومدم خونه، مقداری سریال دیدم و بعدش مشغول بررسی کردن پیام‌های تلگرامم شدم که به پیام جالبی در کانال وحید آنلاین رسیدم:
اولش خندم گرفت و تا پایین اون پیام رو خوندم، دیدم خیلیا نوشتن که اسمشون توی لیست رفته و عصبی بودن و حتی قصد شکایت داشتن.
من خنده کنان در حالی که زیر لب می‌گفتم عجب احمق‌هایی هستن که اسم بچه‌ها رو برداشتن زدن تو لیست و این حرفا از تلگرام اومدم بیرون.

ادامه‌ی خواندن