ارتباط با من

ارتباط از طریق تلگرام:

@Soshaw
@soshawnet [کانال وبلاگ]

ارتباط از طریق Twitter:

@soshaw96

ارتباط از طریق Gmail:

[email protected]

و یا…